Arbeidsdeskundig Onderzoek

Heeft u een werknemer die langdurig verzuimt en/ of waarbij blijvende beperkingen zijn vastgesteld en wilt u inzicht in de mogelijkheden in werk in uw eigen bedrijf of bij een andere werkgever? Of heeft u een werknemer die tijdelijk zijn eigen werk niet kan uitvoeren en wilt u inzicht hebben in andere (tijdelijke) oplossingen in werk? Of heeft u een werknemer waarbij sprake is van stagnatie in het verzuimtraject en wilt inzicht krijgen in de mogelijkheden voor werk?

 

Het arbeidsdeskundig onderzoek geeft antwoord op de vragen:

  • Is het eigen werk passend?
  • Is het eigen werk passend te maken met aanpassingen/ voorzieningen?
  • Is er ander passend werk bij de eigen werkgever?
  • Is er sprake van geschiktheid voor ander werk bij een andere werkgever en is een begeleidingstraject naar ander werk geïndiceerd?
  • WZ komt naar uw bedrijf voor een gesprek met werkgever en werknemer, en er vindt veelal een werkplekbezoek/ onderzoek plaats.
  • Na het bezoek volgt een adviesrapport met concrete adviezen, oplossingsrichtingen en scenario’s.