Begeleiding re-integratie & coaching

Denkt u wel eens: Heb ik nu alle stappen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) op de juiste wijze en tijdig ingezet? Zijn de leidinggevende in staat het gehele WVP traject goed uit te voeren samen met de werknemers? Hoe voer ik een verzuimgesprek met mijn werknemers? Neemt de werknemer zijn verantwoordelijkheid?

 

WZ kan het gehele WVP traject ondersteunen en uw leidinggevenden en werknemers coachen.